Specjalizacja

Branża laboratoryjna

Zapewnienie wiarygodności wyników.

Wdrożenie i realizacja strategii

Podstawowym założeniem i kierunkiem strategicznym działania każdego laboratorium jest zapewnienie wiarygodności wyników procesów laboratoryjnych. Dotyczy to zarówno laboratoriów zakładowych jak i tych zewnętrznych.

Realizacja owego kierunku strategicznego możliwa jest przy wdrożeniu następujących kroków:

  • analizy procesów i obszarów ich doskonalenia wewnątrz organizacji (audyty systemowe) jak i w łańcuchu (audyty dostawców, tzw. audyty drugiej strony)
  • identyfikacji działań korekcyjnych, korygujących i doskonalących (konsulting)
  • określeniu procedur postępowania w zakresie doboru, wdrożenia i optymalizacji metody badawczych, tworzenia planów kontroli itd. (konsulting, optymalizacja w zakresie procesów laboratoryjnych)
  • wdrożeniu zarządzania zgodnego ze standardami międzynarodowymi (konsulting, szkolenia)
  • zapewnieniu zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa (ocena zgodności, optymalizacja w zakresie procesów laboratoryjnych)

Umów się na spotkanie. Zadzwoń: +48 661 11 40 10

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00

Poznaj branże, w których działam:

Odblokuj potencjał Twojej firmy. Nawiąż kontakt.