AUDYTOR WEWNĘTRZNY BRANŻY SPOŻYWCZEJ I OPAKOWANIOWEJ

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dla audytorów wewnętrznych branży spożywczej i opakowaniowej.

Szkolenie dedykowane jest dla osób chcących uzyskać uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz bezpieczeństwem produktu branży opakowaniowej, w szczególności pracujących w zakładach posiadających bądź przygotowujących się do wdrożenia standardów aprobowanych  przez GFSI (BRCGS Food Safety wydanie 8, BRCGS Packaging materials wydanie 6, FSSC 22000 v.5).

Program szkolenia

  • Omówienie wymagań standardu ISO 19011: 2018 „Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania”:

– zasady audytowania,

– kompetencje audytorów,

– przygotowanie do audytu,

– przeprowadzenie audytu,

– dokumentowanie audytu, w tym ustaleń audytowych (zapisywanie niezgodności i nie tylko…),

– zarządzanie programem audytów wewnętrznych,

– wdrożenie podejścia opartego na ryzyku w audytowaniu.

 

  • Omówienie wymagań standardów GFSI (BRCGS Food Safety wydanie 8, BRCGS Packaging materials wydanie 6, FSSC 22000 v.5), które powinny być wzięte pod uwagę w planie audytów wewnętrznych / podczas przeprowadzania audytów wewnętrznych w branży spożywczej i opakowaniowej.

 

  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie:

– przygotowania do audytu (przegląd dokumentacji, tworzenie list roboczych i planu audytu),

– przeprowadzania audytów wewnętrznych (scenki audytowe),

– identyfikowania ustaleń audytowych i ich zapisywania.

– przygotowania raportu z audytu.

Informacje

Data szkolenia:

19-20 września

Czas szkolenia:

9.00 – 17.00

Miejsce szkolenia:

do ustalenia

Trener:

Joanna Mazurkiewicz

Cena

1150 zł netto / osobę / 2 dni

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • lunch, przerwy kawowe
  • certyfikat

Zapisz się

Jeśli to szkolenie Cię zainteresowało.
Przystąp teraz do rejestracji.

Rejestracja

Unlock your Company's potential. Get in touch.